Privatlivspolitik

Hvem er vi

Vores webstedsadresse er:
https://sindaltrappen.dk.

Vores fysiske adresse er:

Sindal Trappen ApS
Vinkelvej 2-4
9870 Sindal

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

For at reagere på dine anmodninger om tilbud

Sindal Trappen giver dig mulighed for at sende en anmodning om tilbud på visse arbejdsopgaver eller tjenesteydelser, som Sindal Trappen skal udføre. Hvis du sender en anmodning om tilbud, vil Sindal Trappen behandle Personoplysninger med henblik på at reagere på og administrere dine anmodninger om tilbud. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • Adresse
 • Leveringsadresse
 • E-mailadresse
 • Telefonnummer
 • Selskab/organisation
 • Selskabets ID
 • Fakturaadresse

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at besvare og håndtere din anmodning om tilbud, GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

For at administrere reklamationer og opfylde vores garantiforpligtelser vedrørende vores produkter

Nogle af vores websteder giver dig mulighed for at sende reklamationer vedrørende vores produkter til os. Hvis du sender en reklamation til os, vil NCC behandle dine Personoplysninger med henblik på at undersøge, administrere og besvare din reklamation med henblik på at opfylde vores garantiforpligtelser. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Adresse og etage
 • Afdelingsnummer
 • Telefonnummer
 • Kundereferencenummer
 • Ejendomstype
 • Selskab/organisation
 • Reklamation og kommentarer fra dig

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at undersøge, administrere og besvare din reklamation, GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du er en forbruger, der har købt vores produkter eller tjenesteydelser, vil vi behandle dine Personoplysninger med henblik på at opfylde købsaftalen mellem NCC og dig, GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra b). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

For at administrere din bestilling af materialer eller andre produkter, der leveres af Sindal Trappen

Hvis du bestiller materialer eller andre produkter hos os, vil Sindal Trappen behandle dine Personoplysninger med henblik på at administrere bestillingen. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Selskab/organisation
 • Selskabets ID
 • Stilling/titel i selskab
 • Registreringsnummer
 • Fakturaadresse
 • EAN-nummer
 • Rekvisitionsnummer
 • Kundenummer

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i at administrere din bestilling, GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra f). Hvis du bestiller produkter som forbruger, vil vi behandle dine Personoplysninger med henblik på at opfylde købsaftalen mellem Sindal Trappen og dig, GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra b). Hvis du ikke afgiver de oplysninger, som er markeret med * på webstedets formular, vil vi ikke være i stand til at yde dig den ønskede service.

For at informere om og reklamere for Sindal Trappen på sociale medieplatforme

Sindal Trappen har aktive profiler på sociale medieplatforme, herunder Facebook, Instagram, og LinkedIn. På disse platforme kan Sindal Trappen offentliggøre artikler, billeder og videoer med henblik på at informere om og reklamere for Sindal Trappen. Når indlæg offentliggøres på vores sociale medieprofiler, behandler vi muligvis dine Personoplysninger, f. eks. navn og foto. Vi behandler kun dine Personoplysninger til de formål, der er nævnt her, hvis du har givet dit samtykke (GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra a)) og om nødvendigt din forælders eller værges samtykke.

For at overholde retlige forpligtelser

Sindal Trappen behandler Personoplysninger med henblik på at overholde retlige forpligtelser, f.eks. i forbindelse med bogholderi og skat. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Navn
 • Efternavn
 • Transaktionsdata
 • Andre oplysninger, som er nødvendige til formålet

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for, at Sindal Trappen kan overholde retlige forpligtelser, GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra c).

For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares

Sindal Trappen kan behandle dine Personoplysninger med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, hvis der helt mod forventning opstår en tvist mellem dig og Sindal Trappen. De personoplysninger, der behandles til disse formål, omfatter:

Kategorier af personoplysninger

 • Fornavn
 • Efternavn
 • E-mailadresse
 • Andre oplysninger, som er nødvendige til formålet

Lovgrundlaget for ovennævnte behandling af dine Personoplysninger er, at behandlingen er nødvendig for at opfylde vores legitime interesse i, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, GDPR’s artikel 6, stk. 1, litra f).

Cookies

[cookie_decleration]

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted.

Analytics

Vi anvender Google Analytics sporings-cookies til at spore anonym trafik på vores hjemmeside. Disse data bliver opbevaret hos Google i henhold til deres privatlivspolitik. Se mere her: https://policies.google.com/privacy?hl=da

Google Analytics samler oplysninger om, hvilke sider på vores hjemmeside, du besøger, hvilken browser du bruger, hvilket operativsystem du bruger, hvor din browsersession finder sted (geografisk) samt hvor meget tid, du bruger på hver enkel side.

Vi anvender disse oplysninger med henblik på at optimere brugeroplevelsen for besøgende på vores hjemmeside.

Hvem vi deler dine data med

Databehandlere, der handler på vegne af Sindal Trappen

Sindal Trappen kan endvidere videregive Personoplysninger til eksterne parter, såsom it-tjenesteydere, kommunikationsvirksomheder, leverandører og andre tjenesteydere, der behandler Personoplysninger efter Sindal Trappen’s instruks. Når en sådan videregivelse indebærer overførsler af Personoplysninger uden for EU/EØS, vil Sindal Trappen påse, at der er indgået aftale om standardkontraktbestemmelser mellem den overførende Sindal Trappen-enhed og den modtagende eksterne part. Alternativt vil der blive etableret andre garantier forud for sådanne overførsler.
Passende garantier til lande uden for EU/EØS-området

I henhold til gældende databeskyttelseslovgivning har du ret til at få en kopi af al dokumentation for, at der er etableret passende garantier med henblik på at beskytte dine Personoplysninger under en overførsel uden for EU/EØS.

Hvis du gerne vil vide mere om behandlingen af dine Personoplysninger og om, hvorvidt dine Personoplysninger overføres uden for EU/EØS, bedes du kontakte os via vores kontaktoplysninger.

Sikkerhed

Vi vil påse, at adgangen til dine oplysninger er sikret omhyggeligt ved at etablere passende garantier afhængigt af omstændighederne, idet vi tager hensyn til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og karakteren, omfanget, sammenhængen og formålene med behandlingen samt risikoen. Til støtte for denne forpligtelse har vi implementeret tilstrækkelige tekniske, fysiske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine Personoplysninger mod: uautoriseret eller hændelig tilintetgørelse, ændring eller videregivelse, misbrug, skade, tyveri, hændeligt tab eller uautoriseret adgang.

Hvor længe vi gemmer dine data

Sindal Trappen opbevarer personoplysninger i den periode, som er nødvendig for at opfylde de formål, der er beskrevet i nærværende privatlivspolitik, medmindre lokal lovgivning, som Sindal Trappen er underlagt, kræver eller tillader en længere opbevaringsperiode. Vi anvender følgende kriterier ved fastsættelsen af vores opbevaringsperiode: (i) Så længe vi har en løbende kontakt med dig (enten som enkeltperson eller i din egenskab af ansat hos en af vores erhvervskunder, leverandører eller samarbejdspartnere), (ii) som krævet i henhold til retlige forpligtelser, som Sindal Trappen er underlagt (f.eks. forpligtelser med hensyn til skat og regnskab), og (iii) som det er hensigtsmæssigt set i lyset af vores retsstilling (f.eks. gældende forældelsesfrister).

Hvilke rettigheder har du over dine data

Ret til berigtigelse

Sindal Trappen vil tage skridt i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning for at holde dine Personoplysninger korrekte, fuldstændige og ajourførte. Hvis du opdager, at Personoplysninger vedrørende dig er mangelfulde, ufuldstændige eller ukorrekte, har du ret til at få Personoplysningerne berigtiget.

Du har desuden ret til at anmode om indsigt i de Personoplysninger om dig, som vi behandler.

Yderligere rettigheder pr. 25. maj 2018

Pr. 25. maj 2018 har du i henhold til gældende databeskyttelseslovgivning foruden berigtigelse også ret til:

(i) Indsigt

Du kan anmode om bekræftelse på, om Personoplysninger behandles, og i givet fald få indsigt i dine Personoplysninger og anden information, såsom formålene med behandlingen. Du har også ret til at få en kopi af de Personoplysninger, der behandles. Hvis anmodningen indgives elektronisk, udleveres oplysningerne i en almindeligt anvendt elektronisk form, medmindre du anmoder om andet.

(ii) Indsigelse mod visse former for behandling

Du kan gøre indsigelse mod behandling af dine Personoplysninger, der behandles på grundlag af en legitim interesse, på baggrund af din særlige situation og mod behandling med henblik på direkte markedsføring. Hvis du har valgt at modtage et abonnement pr. e-mail, vil hver e-mail indeholde en lettilgængelig fravalgsfunktion, hvor du kan afmelde yderligere meddelelser.

(iii) Sletning

Du kan under visse omstændigheder få dine Personoplysninger slettet, f.eks. når der ikke længere er brug for dine Personoplysninger til de formål, hvortil de blev indsamlet.

(iv) Begrænsning af behandling
Du kan bede os om at begrænse behandlingen af dine Personoplysninger til kun at omfatte opbevaring af dine Personoplysninger under visse omstændigheder, f.eks. hvis behandlingen er ulovlig, men du ikke ønsker, at dine Personoplysninger skal slettes.

(v) Tilbagetrækning af samtykke

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke til behandling af Personoplysninger tilbage i det omfang, behandlingen er baseret på dit samtykke.

(vi) Dataportabilitet

Du kan bede om at få en maskinlæsbar kopi af de Personoplysninger, der behandles på grundlag af dit samtykke, eller på grundlag af, at behandlingen er nødvendig for at opfylde en aftale med dig, og som du har givet til Sindal Trappen (dataportabilitet), og bede om, at oplysningerne overføres til en anden dataansvarlig (hvis det er muligt).

Klager til tilsynsmyndigheden

Du anerkender, at du altid har ret til at indgive klager vedrørende behandlingen af dine Personoplysninger til den kompetente databeskyttelsesmyndighed, hvis en sådan ret er fastsat i den gældende databeskyttelseslovgivning. Databeskyttelsesmyndigheden kan kontaktes her

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

www.datatilsynet.dk

Tredjepartsmeddelelser

På vores websted stiller vi links til rådighed, f.eks. til vores samarbejdspartneres eksterne websteder. Sindal Trappen er ikke ansvarlig for og hæfter ikke for tredjeparters databeskyttelse, og hvis du vælger at besøge et websted, der linkes til, anbefaler vi, at du læser databeskyttelsesbestemmelserne for sådanne eksterne websteder grundigt igennem.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende behandlingen af dine Personoplysninger eller ønsker at udøve dine rettigheder, bedes du kontakte Sindal Trappen ved hjælp af nedenstående kontaktoplysninger.

mail@sindaltrappen.dk